Trwa ładowanie...
d4ap4jn

EKO HOLDING S.A. - Zmiany w składzie Zarządu EKO Holding S.A. (13/2013)

EKO HOLDING S.A. - Zmiany w składzie Zarządu EKO Holding S.A. (13/2013)

Share
d4ap4jn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu EKO Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż dnia 27 lutego 2013 roku na ręce Członka Rady Nadzorczej Spółki ? Pana Jakuba Chełmickiego, wpłynęła rezygnacja Pana Włodzimierza Karandyszowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu EKO Holding S.A. ze skutkiem na dzień 28 lutego 2013r. Rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych. Spółka informuje, iż dnia 28 lutego 2013 roku o godz. 10.30 Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Roberta Orlicza (uchwała nr 2), pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, z Zarządu Spółki. Jednocześnie spółka informuje, iż dnia 28 lutego 2013 roku uchwałami Rady Nadzorczej powołano do Zarządu Spółki EKO Holding S.A. Prezesa Zarządu ? Pana Marka Wojnowskiego (uchwała nr 3) oraz 2 Członków Zarządu - Panów Marka Knasika (uchwała nr 4) i Bogdana Gałuszkę (uchwała nr 5). Pan Marek Zbigniew Wojnowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w zakresie studiów MBA, European University w Montreaux. Z handlem
detalicznym związany od przeszło 15 lat, w tym w latach 1999-2004 jako Członek Zarządu LIDL Polska, w latach 2004-2007 jako Wiceprezes Zarządu sieci Plus Discount, a ostatnio tj. od 2009 roku jako Prezes Zarządu Polomarket Sp. z o.o. Ukończył szereg kursów z zakresu zarządzania, marketingu i finansów, włada językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim. Pan Wojnowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec emitenta spółce cywilnej bądź osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Pan Wojnowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy z KRS, jak również nie był tam zapisany w przeszłości Pan Bogdan Gałuszka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Z handlem detalicznym związany jest od przeszło 20 lat, karierę zawodową rozpoczynał min. w firmach Ahold Polska oraz
Jeronimo Martins Dystrybucja. W latach 2000 ? 2005 był zatrudniony jako Członek Zarządu i Dyrektor d/s Zakupów w firmie LIDL Polska, następnie od 2006 r. do końca 2008 r. w firmie PLUS Discount na stanowisku Członka Zarządu i Dyrektora d/s Zakupów i Marketingu. Ostatnio tj. od 2009 r. jako Członek Zarządu i Dyrektor d/s Zakupów Polomarket Sp. z o.o. Pan Bogdan Gałuszka ukończył liczne kursy zarządzania, marketingu, oraz negocjacji handlowych w obszarze handlu detalicznego. Włada językiem niemieckim, angielskim oraz rosyjskim. Pan Gałuszka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Pan Gałuszka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z KRS jak również nie był tam zapisany w przeszłości. Pan Marek Knasiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu. W latach 1998-2009 pracował kolejno w firmach: Jeronimo Martins Dystrybucja, LIDL Polska oraz Plus Discount na stanowiskach związanych między innymi z informatyką oraz logistyką. W okresie od roku 2009 do marca 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Polomarket sp. z o.o., gdzie odpowiadał za obszary logistyki, informatyki i administracji. Pan Knasiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu grupy kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej. Pan Knasiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z KRS jak również nie był tam zapisany w przeszłości. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 21
i 22. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 00 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.ekoholdingsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marek Wojnowski Prezes Zarządu
2013-02-28 Marcin Wower Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn