Trwa ładowanie...
d3oh9wx
d3oh9wx
espi

EKOKOGENERACJA - Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny (29/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny (29/2015)
Share
d3oh9wx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie istotnej umowy przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (zwana dalej ?Emitentem?) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 r. podmiot zależny Emitenta ? spółka Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisał ze spółką celową podmiotu stowarzyszonego - Kotłownia 1 Sp. z o.o. oraz Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (zwanym dalej ?ZEC?) umowę przeniesienia praw i obowiązków (zwaną dalej ?Umową Cesji?). Przedmiotem Umowy Cesji jest przeniesienie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. na Kotłownia 1 Sp. z o.o. długoterminowej umowy na sprzedaż energii cieplnej oraz umowy dzierżawy działki zawartych z ZEC, o zawarciu których Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 8/2014 z dnia 11.02.2014 r. Kotłownia 1 Sp. z o.o. jest inwestorem i przyszłym operatorem instalacji do produkcji energii cieplnej na terenie ZEC, do budowy której Kotłownia 1 Sp. z o.o. uzyskała w dniu 16 marca 2015 r. pozwolenie na budowę. Kotłownia 1 Sp. z o.o. jako inwestor i finansujący inwestycję na terenie ZEC będzie długoterminowym
operatorem i właścicielem instalacji do produkcji energii cieplnej. Kotłownia 1 Sp. z o.o. niezwłocznie po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę, planuje rozpocząć na początku kwietnia 2015 r. inwestycję na terenie ZEC. Emitent podaje niniejszy komunikat w związku z jego istotnym wpływem na wycenę Podmiotu Stowarzyszonego ? Ekotermika S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3oh9wx

Podziel się opinią

Share
d3oh9wx
d3oh9wx