Trwa ładowanie...
d4mnij5

EKOKOGENERACJA - Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. (25/2015)

Share
d4mnij5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 4 marca 2015 r. podmiot zależny Emitenta ? Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. złożył zapis dotyczący objęcia akcji imiennych serii C podmiotu stowarzyszonego Emitenta - Ekotermika S.A. (?Spółka Stowarzyszona?). Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Stowarzyszonej z dnia 9 lutego 2015 r., emisja akcji imiennych serii C jest dokonywana w formie subskrypcji prywatnej i obejmuje nie mniej niż 2.000.000 i nie więcej niż 7.000.000 akcji imiennych serii C, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2015. Przedmiotem zapisu dokonanego przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. jest objęcie 2.900.000 akcji imiennych serii C Spółki Stowarzyszonej o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcje i cenie emisyjnej w wysokości 0,30 zł za akcję. Łączna wartość akcji imiennych serii C Spółki Stowarzyszonej objętych przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. wyniesie 870.000,00 zł. Podstawna: § 4 ust. 2 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5