Trwa ładowanie...
d3apkh9
d3apkh9
espi

EKOKOGENERACJA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. (10/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3apkh9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. pana Artura Henryka Woźniakowskiego. Emitent informuje, że powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Ekokogeneracja S.A. zostało dokonane w oparciu o zapisy § 16 ust. 10 Statutu Emitenta, o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 6/2015 z dnia 19.01.2015 roku. Artur Woźniakowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych spółek. W latach 2009 ? 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., gdzie tworzył struktury organizacyjne przedsiębiorstwa i nadzorował jego dynamiczny rozwój. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. oraz Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o. Jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu spółki doradztwa podatkowego Nowotax Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie finansowym i podatkowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3apkh9

Podziel się opinią

Share
d3apkh9
d3apkh9