Trwa ładowanie...
d2msec5
espi

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Zmiana liczby głosów z akcji w związku z konwersją (25/2010)

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Zmiana liczby głosów z akcji w związku z konwersją (25/2010)
Share
d2msec5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana liczby głosów z akcji w związku z konwersją | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 w zw. z art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530) (zwanej dalej "Ustawą"), Zarząd Ekopol Górnośląski Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na wniosek akcjonariuszy została podjęta uchwała Zarządu dokonująca zamiany 258.400 założycielskich akcji imiennych serii C i F , uprzywilejowanych w ten sposób że każda akcja dawała dwa głosy, na akcje zwykłe na okaziciela.W wyniku zamiany:udział akcjonariusza Jerzego Jerschina w głosach na walnym zgromadzeniu zwiększył się powyżej 20 %. Przed dokonaniem zamiany Jerzy Jerschina posiadał 259.602 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 268.398 akcji zwykłych na okaziciela co stanowiło 19,395 % ogólnej liczby głosów. Po zamianie Jerzy Jerschina posiada 259.602 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 268.398 akcji zwykłych na okaziciela co stanowiło 20,045 % ogólnej liczby
głosów.udział akcjonariusza Jolanty Małgorzaty Niewiarowskiej w głosach na walnym zgromadzeniu zmniejszył się poniżej 10 %. Przed dokonaniem zamiany Jolanta Małgorzata Niewiarowska posiadała 251.800 akcji imiennych uprzywilejowanych co stanowiło 12,401 % ogólnej liczby głosów. Po zamianie Jolanta Małgorzata Niewiarowska posiada 251.800 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 6,622 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-940 Piekary Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Graniczna 7
(ulica) (numer)
(32) 288 58 46 (32) 289 25 85
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
627-001-28-03 270052016
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Andrzej Piecuch Prezes Zarządu Piecuch Andrzej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2msec5

Podziel się opinią

Share
d2msec5
d2msec5