Trwa ładowanie...
dtw37xz
dtw37xz
espi

ELBUDOWA - Aneks do znaczącej umowy (20/2011)

ELBUDOWA - Aneks do znaczącej umowy (20/2011)
Share
dtw37xz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 7 lipca 2011 roku do Spółki wpłynął podpisany aneks do Umowy z 21 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Hydrobudowa Polska SA z siedzibą w Wysogotowie a Konsorcjum w składzie: ELEKTROBUDOWA SA siedzibą w Katowicach ? Lider Konsorcjum, QUMAK-SEKOM S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner Konsorcjum oraz PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach - Partner Konsorcjum. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu robót będących przedmiotem umowy w ramach budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, co powoduje wzrost wynagrodzenia dla Konsorcjum o kwotę 24.170.289,78 zł netto tj. do kwoty 115.170.289,78 zł netto. Ponadto zmieniono termin całkowitego zakończenia wykonania robót: na 29 listopada 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Ponadto Spółka informuje, że o zawartej umowie przekazała raport bieżący nr 1/2010 dnia 11 stycznia 2010 roku. Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that on July 7, 2011 the Company received signed Annex to the contract concluded on December 21, 2009 between ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. based in Kraków, Hydrobudowa Polska SA based in Wysogotowo (“Employer”) and the Consortium (“Contractor”) of: ELEKTROBUDOWA SA based in Katowice – Consortium Leader, QUMAK-SEKOM SA based in Wasaw - Consortium Partner and PRZEDSIĘBIORSTWO „AGAT” SA based in Koluszki - Consortium PartnerThe annex subject is extension of the scope of works related to construction of the National Stadium, Warsaw, that affects the increase of price by PLN 24.170.289,78 net, up to the amount PLN 115.170.289,78 net.Date of final completion of the contract was postponed to November 29, 2011.Other conditions of the contract remain unchanged.The company also inform, that the the current report no. 1/2010 on signed contract was announced on January 11, 2010.Pursuant to § 5 item 1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19
February 2009 on current and interim information. | |

dtw37xz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2011-07-07 Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtw37xz

Podziel się opinią

Share
dtw37xz
dtw37xz