Trwa ładowanie...
d21bo3d
espi

ELBUDOWA - Powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorc...

ELBUDOWA - Powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorcjum), ELEKTROBUDOWA SA (Partner Konsorcjum) i Budus S.A. (Partner Konsorcjum) (2/2011)
Share
d21bo3d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorcjum), ELEKTROBUDOWA SA (Partner Konsorcjum) i Budus S.A. (Partner Konsorcjum)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, iż w dniu 3 lutego 2011 r. powziął informację, iż KGHM Polska Miedź S.A. wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum firm ENERGOINSTAL S.A. (Lider Konsorcjum), ELEKTROBUDOWA SA (Partner Konsorcjum) i Budus S.A. (Partner Konsorcjum) w postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego "Budowa Bloków Gazowo-Parowych w EC Głogów i EC Polkowice".ELEKTROBUDOWA SA realizować będzie roboty elektroinstalacyjne i automatyki.Wartość robót przypadających na ELEKTROBUDOWĘ SA wynosi 109.241.000 zł.Czas realizacji zadania do 31.12.2012 r.O pozostałych warunkach umowy ELEKTROBUDOWA SA poinformuje po jej podpisaniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information received about winning bid submitted bythe consortium of ENERGOINSTAL S.A. (Consortium Leader), ELEKTROBUDOWASA (Consortium Partner) and Budus S.A. (Consortium Partner)The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform thaton 3 February 2011 they received the information that KGHM Polska MiedźS.A. selected a bid submitted by the consortium of ENERGOINSTAL S.A.(Consortium Leader), ELEKTROBUDOWASA (Consortium Partner) and BudusS.A. (Consortium Partner) as a winner in the tender for a GeneralContractor of the project“Steam-Gas Unit in EC Głogów and ECPolkowice”.ELEKTROBUDOWA SA will perform electrical andautomation systems.Value of works provided by ELEKTROBUDOWA SA is 109241 000 PLN.The Project completion is scheduled for 31 December2012.Other terms of the contract shall be disclosed afterits signing.Legal basis:Art. 56 item 1.1 of the Act on Public Offering–confidential information

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jarosław Tomaszewski Członek Zarzadu
2011-02-03 Stanisław Rak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21bo3d

Podziel się opinią

Share
d21bo3d
d21bo3d