Trwa ładowanie...
d2wzgst
espi

ELBUDOWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

ELBUDOWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d2wzgst

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: RAPORTY ROCZNE Raport roczny za 2011 rok ? 20.03.2012 r. Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok ? 20.03.2012 r. RAPORT PÓŁROCZNY Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku ? 31.08.2012 r. RAPORTY KWARTALNE: Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku ? 15.05.2012 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku ? 14.11.2012 r. Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości
skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego natomiast będzie publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Calendar of Submitting Financial Reports in 2011Pursuant to § 103 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by the issuers of securities and on the conditions of acknowledging the equivalence of information required by laws of a non-member country, the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA discloses the dates for submitting the Company’s financial reports in 2012:ANNUAL REPORTS2011 Annual Report - 20 March 20122011 Consolidated Annual Report - 20 March 2012HALF-YEAR REPORTConsolidated report for six months ended 30 June 2012 - 31 August 2012QUARTERLY REPORTSConsolidated report for the first quarter 2012 - 15 May 2012Consolidated report for the third quarter 2012 - 14 November 2012The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA also announces that the Q2 2012 extended consolidated financial statements will not be submitted, pursuant to § 101 item 2of the above Regulation, and also the Q4 2012 extended consolidated financial statements
will not be submitted, pursuant to § 102 item 1 of the Regulation.Pursuant to § 83, items 1 and 3 of the above Regulation, the Management Board of ELEKTROBUDOWA SA announces that separate quarterly reports and a separate half-year report for the company will not submitted, however the submitted consolidated quarterly financial statements will include condensed financial information for the company, while the consolidated half-year financial statements will include half-year condensed financial information for the company and a report from the review of those statements prepared by the entity authorized to audit the financial statements. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzgst

| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2012-01-20 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wzgst

Podziel się opinią

Share
d2wzgst
d2wzgst