Trwa ładowanie...
d2a42fr
d2a42fr
espi

ELBUDOWA - Wybór oferty w postępowaniu przetargowym (10/2015)

ELBUDOWA - Wybór oferty w postępowaniu przetargowym (10/2015)
Share
d2a42fr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór oferty w postępowaniu przetargowym | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25 marca 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie ze Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna o wyborze oferty ELEKTROBUDOWY SA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie ?Modernizacja stacji 220/110 kV Konin?. Przedmiotowa inwestycja jest zadaniem kompleksowym, realizowanym w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres zadania obejmuje budowę nowej napowietrznej 13-polowej rozdzielni 220 kV, budowę budynku technologicznego, zakup i montaż 28-polowej rozdzielni GIS 110kV z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Zakres obejmuje również budowę drogi dojazdowej do stacji oraz budowę dróg, kanałów kablowych itd. na terenie stacji. Wartość robót według oferty wynosi 114 490 000,00 zł netto. Czas realizacji robót ustalono na 60 miesięcy od podpisania umowy. O podpisaniu umowy na wyżej wymienione zadanie, określającej ostateczny zakres jak i wartość robót, Spółka poinformuje w
odrębnym raporcie bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management of ELEKTROBUDOWA SA inform that yesterday, on 25 March 2015 the Company was notified by Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE SA) based in Konstancin-Jeziorna that the offer submitted by ELEKTROBUDOWA SA was selected in the public procurement procedure for “Modernization of the 220/110 kV Station in Konin”. The investment is a complex, „design and build” project. The scope of the contract includes the construction of new 220kV switchyard consisting of 13 bays, construction of a process building, purchase and installation of 28 panels of GIS 110kV switchgear with double busbar system. The scope of works also includes construction of an access road to the station and internal roads, cable ducts, etc. within the station. The net value of works as per the offer is 114 490 000.00 PLN. The time frame for performing the works has been fixed as 60 months after signing a relevant contract. Information about signing a contract for the above project, in which final scope and price
will be agreed, shall be disclosed by the Company in a separate current report. | | |
| | | | |

d2a42fr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-03-26 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a42fr

Podziel się opinią

Share
d2a42fr
d2a42fr