Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ELBUDOWA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg ...

ELBUDOWA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 29.04.2015 r. (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 29.04.2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29.04.2015 r. 1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK na ZWZ posiadał 560 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 25,98% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 11,80% głosów w ogólnej liczbie głosów. 2. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny na ZWZ posiadał 446 553 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 20,72% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,41% głosów w ogólnej liczbie głosów. 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny na ZWZ posiadał 320 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 14,85% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,74% głosów w ogólnej liczbie głosów. 4. METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny na ZWZ posiadał 270 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 12,53% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym
zgromadzeniu oraz 5,69% głosów w ogólnej liczbie głosów. 5. GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny na ZWZ posiadał 240 000 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 11,13% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,06% głosów w ogólnej liczbie głosów. 6. Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ POLSKA na ZWZ posiadał 299 523 akcji równych liczbie głosów, co stanowiło 13,90% udziału w liczbie 2 155 478 głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,31% głosów w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA discloses a list of shareholders holding at least 5% of total number of votes in the Annual General Meeting of ELEKTROBUDOWA SA held on 29 April 2015. 1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK held 560 000 shares equal to the same number of votes, which was 25.98% of 2 155 478 votes present in this AGM and 11.80% of total number of votes. 2. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny held 446 553 shares equal to the same number of votes, which was 20.72% of 2 155 478 votes present in this AGM and 9.41% of total number of votes. 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny held 320 000 shares equal to the same number of votes, which was 14.85% of 2 155 478 votes in this AGM and 6.74% of total number of votes. 4. METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny held 270 000 shares equal to the same number of votes, which was 12.53% of 2 155 478 votes in this AGM and 5.69% of total number of votes. 5. GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny held 240 000 shares equal to the same number of votes, which
was 11.13% of 2 155 478 votes present in this AGM and 5.06% of total number of votes. 6. Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ POLSKA held 299 523 shares equal to the same number of votes, which was 13.90% of 2 155 478 votes in this AGM and 6.31% of total number of votes. Legal basis: Act on Public Offering Art. 70.3 – AGM list above 5% | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-05-05 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo