Trwa ładowanie...
d2zkl3k

ELBUDOWA - Wykreślenie Spółki z o.o. KRUELTA z Państwowego Rejestru Osób Prawnych w Federacji Ros...

ELBUDOWA - Wykreślenie Spółki z o.o. KRUELTA z Państwowego Rejestru Osób Prawnych w Federacji Rosyjskiej (21/2013)

Share
d2zkl3k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie Spółki z o.o. KRUELTA z Państwowego Rejestru Osób Prawnych w Federacji Rosyjskiej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie o wykreśleniu z Państwowego Rejestru Osób Prawnych z dniem 8 sierpnia 2013 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KRUELTA z siedzibą w Sankt Petersburgu (Federacja Rosyjska). Wykreślenie KRUELTY z Rejestru równocześnie zakończyło proces likwidacji spółki rozpoczęty w 2012 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników KRUELTY, o czym ELEKTROBUDOWA SA informowała w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 1/2013, Skonsolidowanym raporcie rocznym RS 2012, Skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 3/2012 oraz Skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr 2012 r. Spółka KRUELTA została założona w 2003 roku, ELEKTROBUDOWA SA posiadała w KRUELCIE udział stanowiący 49% kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem działalności spółki był montaż i sprzedaż rozdzielnic średniego i niskiego napięcia na rynku rosyjskim. Podstawowa działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KRUELTA została płynnie przeniesiona do istniejącej filii spółki "VECTOR",
działającej pod nazwą handlową KRUELTA. Siedzibą filii pod nazwą KRUELTA jest Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska. W Spółce "VECTOR" ELEKTROBUDOWA SA posiada udział stanowiący 49% kapitału zakładowego spółki. Likwidacja spółki KRUELTA Sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na zakres działalności grupy kapitałowej. Filia KRUELTA nie tylko przejęła rynek odbiorców spółki KRUELTA Sp. z o.o., ale nabyła również jej majątek rzeczowy oraz zatrudniła pracowników spółki posiadających duże doświadczenie zawodowe. Walne Zgromadzenie Wspólników spółki KRUELTA podjęło uchwałę, aby pozostały majątek Spółki podzielić pomiędzy jej wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale statutowym Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Removal of the limited liability company KRUELTA from the State Register of Legal Entities of the Russian FederationThe Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform, that a notice was received to say that as of 8 August 2013 the limited liability company KRUELTA having its registered office in Sankt Petersburg (the Russian Federation) was removed from the Russian State Register of Legal Entities. Removal of KRUELTA from the Register ended the winding up procedure which was started in 2012 with the resolution of the General Meeting of Shareholders of KRUELTA, what was disclosed by ELEKTROBUDOWA SA in the Consolidated Financial Statements for Q1/2013, the Annual Consolidated Financial Statements for 2012, the Consolidated Financial Statements for Q3/2012 and the Consolidated Financial Statements for H1/2012.The company KRUELTA was established in 2003; ELEKTROBUDOWA SA held an interest equal to 49% of the company’s share capital. Its business activity included assembling and selling of medium and low voltage
switchgear in the Russian market.The core activity of the limited liability company KRUELTA has been smoothly transferred to the existing branch of VECTOR Ltd., acting under a trade name KRUELTA. The branch KRUELTA has its registered office in Sankt Petersburg, the Russian Federation. ELEKTROBUDOWA SA holds a 49% interest in the share capital of VECTOR Ltd.Closing down of KRUELTA Ltd. shall have no impact on the scope of activities of the Elektrobudowa SA group.The branch KRUELTA has not only taken over the customers of KRUELTA Ltd. but also acquired its tangible property and employed its experienced personnel.The General Meeting of Shareholders of KRUELTA Ltd. resolved to distribute the company’s remaining assets among the shareholders pro rata to their share in the registered capital.Legal basis:Art. 56 item 1.2 of the Public Offering Act – current and interim information | | |
| | | | |

d2zkl3k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2013-08-13 Janusz Juszczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k