Trwa ładowanie...
d1j4n33

ELECTROCERAMICS S.A. - Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Transakcje na akcjac ...

ELECTROCERAMICS S.A. - Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej (2/2015)

Share
d1j4n33

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELECTROCERAMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. - Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, że w opublikowanym w dniu 8 stycznia 2015 r. raporcie bieżącym nr 2/2015, w wyniku oczywistej omyłki nie podano pełnej treści raportu. Było: ?Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy dotyczące transakcji na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4b Ustawy?. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść raportu: ?Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy dotyczące transakcji na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4b Ustawy. Zawiadomienie dotyczy transakcji, których łączna wartość przekroczyła równowartości w złotych polskich 5.000 euro. Były to następujące transakcje zawarte na podstawie umów cywilno-prawnych: - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany sprzedał 82.360.000 akcji po cenie 0,02 zł za akcję, - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany sprzedał 82.360.000 akcji po cenie 0,02 zł za akcję, - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany sprzedał 10.000.000 akcji po cenie 0,01 zł za akcję, - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany sprzedał 23.933.000 akcji po cenie 0,02 zł za akcję, - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany sprzedał 5.000.000 akcji po cenie 0,02 zł za akcję?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j4n33

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELECTROCERAMICS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-125 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kasztanowa | | 3A-5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 79 11 600 | | (71) 79 11 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992627260 | | 020638951 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j4n33

Podziel się opinią

Share
d1j4n33
d1j4n33