Trwa ładowanie...
d4k1kwc

ELECTROCERAMICS S.A. - Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej (4 ...

ELECTROCERAMICS S.A. - Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej (4/2015)

Share
d4k1kwc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
ELECTROCERAMICS S.A.
Temat
Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy dotyczące nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy. Zawiadomienie dotyczy transakcji, której wartość przekroczyła równowartości w złotych polskich 5.000 euro. Była to następująca transakcja zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej: - w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiot blisko związany kupił 23.933.000 akcji po cenie 0,02 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELECTROCERAMICS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-125 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kasztanowa | | 3A-5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 79 11 600 | | (71) 79 11 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992627260 | | 020638951 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc