Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp
espi

ELECTROCERAMICS S.A. - Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkiem ra ...

ELECTROCERAMICS S.A. - Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej (2/2015)
Share
dyznepp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
ELECTROCERAMICS S.A.
Temat
Transakcje na akcjach zawarte przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy dotyczące transakcji na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4b Ustawy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELECTROCERAMICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kasztanowa 3A-5
(ulica) (numer)
(71) 79 11 600 (71) 79 11 606
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992627260 020638951
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp