Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

ELECTROCERAMICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ...

ELECTROCERAMICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 9 marca 2015 r. (7/2015)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ELECTROCERAMICS S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Electroceramics spółka akcyjna w dniu 9 marca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Electroceramics spółka akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 marca 2015 r. roku posiadał akcjonariusz, spółka IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie, która dysponowała 1.057.805.813 akcjami, z których przysługiwało 1.057.805.813 głosów, co stanowiło 98,96% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co odpowiada 64,22% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELECTROCERAMICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-023 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szronowa 7
(ulica) (numer)
(71) 79 11 600 (71) 79 11 606
(telefon) (fax)
office@electroceramics.pl www.electroceramics.pl
(e-mail) (www)
8992627260 020638951
(NIP) (REGON)
d45sdtf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Andrzej Krakówka Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia czynności Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf