Trwa ładowanie...
d22gc5o

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2011)

Share
d22gc5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROMONT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 18 stycznia 2011 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w dniach od 16.11.2010 do 20.12.2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 8967 szt. akcji Elektromont S.A.Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 617963Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,51%Liczba przysługujących głosów 617963Procentowy udział głosów w
ogólnej liczbie głosów 9,51%Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 608996Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,36%Liczba przysługujących głosów 608996Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,36%Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena16.11.2010 Sprzedaż 1 szt. Średnia cena 1,61 zł.23.11.2010 Sprzedaż 699 szt. Średnia cena 1,50 zł.25.11.2010 Sprzedaż 4257 szt. Średnia cena 1,50 zł26.11.2010 Sprzedaż 1700 szt. Średnia cena 1,51 zł01.12.2010 Sprzedaż 700 szt. Średnia cena 1,50 zł03.12.2010 Sprzedaż 200 szt. Średnia cena 1,54 zł07.12.2010 Sprzedaż 1 szt. Średnia cena 1,50 zł08.12.2010 Sprzedaż 2 szt. Średnia cena 1,50 zł09.12.2010Sprzedaż 2 szt. Średnia cena 1,50 zł10.12.2010 Sprzedaż 496 szt. Średnia cena 1,50 zł13.12.2010 Sprzedaż 1 szt. Średnia cena 1,50 zł14.12.2010 Sprzedaż 1 szt. Średnia cena 1,50 zł15.12.2010 Sprzedaż 2 szt. Średnia cena 1,50 zł16.12.2010 Sprzedaż 902 szt. Średnia cena 1,50 zł17.12.2010 Sprzedaż 2 szt. Średnia cena 1,50 zł20.12.2010 Sprzedaż 1
szt. Średnia cena 1,50 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jarosław Mazur / Małgorzata Zabrzańska Prezes Zarządu / Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o