Trwa ładowanie...
d3eg1my

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej (12/...

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej (12/2012)

Share
d3eg1my

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROMONT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 7 grudnia 2012 r. od Pana Jacka Charążki , sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz w dniach 22.10.2012 - 04.12.2012 dokonał transakcji sprzedaży 164 939 szt. akcji Elektromont S.A. za 74 425,54 złotych (18 043,96 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej. Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1 058 882 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 16,29% Liczba przysługujących głosów 1 058 882 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 16,29% Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 893
943 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 13,75% Liczba przysługujących głosów 893 943 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 13,75% Data transakcji Kupno/Sprzedaż Cena Wolumen 22.10.2012 S Średnia cena 0,48 151 23.10.2012 S Średnia cena 0,48 2 24.10.2012 S Średnia cena 0,48 1 25.10.2012 S Średnia cena 0,42 31439 13.11.2012 S Średnia cena 0,44 275 14.11.2012 S Średnia cena 0,44 1 20.11.2012 S Średnia cena 0,44 12070 03.12.2012 S Średnia cena 0,45 53500 04.12.2012 S Średnia cena 0,46 67500 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jerzy Rymarowicz /Małgorzata Zabrzańska Wiceprezes Zarządu / Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my