Trwa ładowanie...
d333ai2

ELEKTROMONT - Zmiany w zakresie Prokury (42/2015) - EBI

ELEKTROMONT - Zmiany w zakresie Prokury (42/2015)

Share
d333ai2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w zakresie Prokury | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015 r. dotyczącym, wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prokury łącznej Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej z Członkiem Zarządu udzielonej Panu Waldemarowi Żurawskiemu w dniu 22 lipca 2014 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje również, że w dniu 2 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania Prokury łącznej udzielonej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej w dniu 2 lutego 2009 r. Jednocześnie dnia 2 września 2015 r. Zarząd Elektromont S.A. podjął uchwały o udzieleniu prokury łącznej Pani Małgorzacie Zabrzańskiej oraz Panu Waldemarowi Żurawskiemu. Udzielona prokura łączna obejmuje umocowanie do podejmowania, przy łącznym współdziałaniu obu prokurentów, bądź prokurenta łącznego z członkiem zarządu, czynności wchodzących w zakres prokury, tj. czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pani Małgorzata
Zabrzańska oraz Pan Waldemar Żurawski oświadczyli, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie są również członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Prokurentów znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 ) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Błażków Prezes Zarządu
Jerzy Rymarowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d333ai2

Podziel się opinią

Share
d333ai2
d333ai2