Trwa ładowanie...
dvpxcfs

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. umowy z POSCO Engineering & Constru ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. umowy z POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce (28/2015)

Share
dvpxcfs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. umowy z POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 08.05.2015r. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 07.05.2015r. umowy przez POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce (data umowy 23.04.2015r.). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z instalacjami automatyki w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Wartość umowy wynosi 5.370.000 zł netto (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Termin zakończenia całości robót ustalony został na 15.09.2015r. Ww. umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z
bieżącym raportem wynosi 28.609.557,64 zł netto). Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podał informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do umowy zawartej w dniu 18.12.2014r. na wykonanie instalacji elektrycznych dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (raport bieżący nr 46/2014 opublikowany w dniu 19.12.2014r.) Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 9/2015 z dnia 11.02.2015r. informowała o zawarciu Listu Intencyjnego, którego przedmiotem był wybór spółki ELEKTROTIM S.A. jako wykonawcy kontraktu w ww. zakresie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvpxcfs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
2015-05-08 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvpxcfs

Podziel się opinią

Share
dvpxcfs
dvpxcfs