Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

ELKOP - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012. (1/2013)

ELKOP - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012. (1/2013)
Share
d3sqnzi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2012. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2012 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponad to informuje, że wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: www.elkop.pl oraz w siedzibie w Chorzowie przy ul. Maronia 44. Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.
Załączniki
Plik Opis
wykaz raportów w 2012.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi