Trwa ładowanie...
d1ojejr
espi

ELKOP - Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej (7/2015)

ELKOP - Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej (7/2015)
Share
d1ojejr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2015 r. zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.03.2015 r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.300.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 08.05.2015 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało przez strony na poziomie 5% w skali roku i płatne będzie wraz ze zwrotem kwoty pożyczki tj. w dniu 08.05.2015 r. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Investment Friends S.A. poprzez wystawienie weksla własnego in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Investment Friends S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję
Członków Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Jacek Koralewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na charakter powiązań pomiędzy Emitentem a spółką Investment Friends S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr