Trwa ładowanie...
djs20vb
espi

ELKOP - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie (8 ...

ELKOP - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie (84/2014)
Share
djs20vb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 6 zawiadomień złożonych przez: Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Zarząd Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienia z dnia 17.11.2014 r. zostały złożone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w dniu 13.11.2014 r. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta poinformowali o nabyciu przez ELKOP S.A. jako ich podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 13.11.2014 r. łącznie 3.143.172 akcji w cenie 4,04 zł za każdą akcję. Ponadto Emitent informuje, że w dniu 17.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło 3 zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o
obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali o zbyciu przez podmiot blisko związany na mocy umowy cywilnoprawnej z dnia 13.11.2014 r. łącznie 3.143.172 akcji w cenie 4,04 zł za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djs20vb

Podziel się opinią

Share
djs20vb
djs20vb