Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

ELKOP - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (11/2013)

ELKOP - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (11/2013)
Share
d2azpsg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. W dniu 21.03.2013 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w ramach rynku regulowanego dokonał kupna 230.000 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję. W dniu 22.03.2013 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej w ramach rynku regulowanego dokonał kupna 460.626 akcji Emitenta, po cenie 0,16 zł za 1 akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg