Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

ELKOP - Zwiększenie stanu zaangażowania ? zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybi ...

ELKOP - Zwiększenie stanu zaangażowania ? zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie (1/2015)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie stanu zaangażowania ? zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 05.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym: - w dniu 17.12.2014 roku, nabył 206 akcji Emitenta, po cenie 1,48 zł za 1 akcję, - w dniu 18.12.2014 roku, nabył 777 akcji Emitenta, po cenie 1,51 zł za 1 akcję, - w dniu 19.12.2014 roku, nabył 200 akcji Emitenta, po cenie 1,49 zł za 1 akcję, - w dniu 22.12.2014 roku, nabył 212 akcji Emitenta, po cenie 1,49 zł za 1 akcję, - w dniu 23.12.2014 roku, nabył 300 akcji Emitenta, po cenie 1,48 zł za 1 akcję, - w dniu 29.12.2014 roku, nabył 771 akcji Emitenta, po cenie 1,47 zł za 1 akcję, - w
dniu 02.01.2015 roku, nabył 857 akcji Emitenta, po cenie 1,47 zł za 1 akcję, - w dniu 05.01.2015 roku, nabył 378 akcji Emitenta, po cenie 1,46 zł za 1 akcję, Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od dnia 17.12.2014 r. do dnia 05.01.2015 r. podmiot blisko związany trzech Członków Rady Nadzorczej nabył łącznie 3.701 akcji Emitenta po średniej cenie 1,48 złotych za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz