Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

EMC - Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G (116/2011)

EMC - Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G (116/2011)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 116 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd EMC Instytut Medyczny SA ("Emitent") informuje, że zgodnie z treścią prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 roku, a także z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Emitenta, działając w oparciu o upoważnienie udzielone mocą Uchwały nr 21/2011 (pkt 9) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 7,86 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae