Trwa ładowanie...
dq33dr1
dq33dr1
espi

EMMERSON REALTY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki ...

EMMERSON REALTY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. (4/2014)
Share
dq33dr1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EMMERSON REALTY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: - Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 59,61 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %; - Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,58 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %; RDI Assets Management Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.282.420; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.282.420; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,80 %; udział
w ogólnej liczbie głosów: 3,93 %. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EMMERSON REALTY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
(22) 828 92 96 (22) 828 92 97
(telefon) (fax)
emmerson@emmerson.pl www.emmerson.pl
(e-mail) (www)
118-00-74-229 015484578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Rafał Ignaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dq33dr1

Podziel się opinią

Share
dq33dr1
dq33dr1