Trwa ładowanie...
d2vhfd1

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zawarcie umowy inwestycyjnej z Inwestorem z USA w zakresie pozys ... - EBI

EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zawarcie umowy inwestycyjnej z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego (1/2015)

Share
d2vhfd1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy inwestycyjnej z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. (przyszła nazwa spółki: Advanced Ocular Sciences S.A., dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 27/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w którym Spółka poinformowała o zawarciu wstępnego porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego na wkład własny projektu spółki zależnej Emitenta zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego, który zostanie objęty wnioskiem o dofinansowanie, informuje o zawarciu w dniu 31 grudnia 2014 r. finalnej umowy inwestycyjnej z tym Inwestorem. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną Inwestor obejmie w ramach dedykowanej oferty prywatnej skierowanej przez Emitenta do tego Inwestora akcje nowej emisji, po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za akcję, o łącznej wartości ok. 1 mln USD. Akcje nowej emisji Emitenta zostaną objęte przez Inwestora w terminie 14 dni od podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Środki pozyskane przez
Emitenta z emisji akcji skierowanej do Inwestora zostaną udostępnione spółce zależnej Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. celem zapewnienia przez tą spółkę wkładu własnego na realizację projektu objętego dofinansowaniem i zakładającego rozwój Urządzenia Okulistycznego (w przypadku otrzymania przez Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. dofinansowania ? informacja o planowanym złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej Emitenta związanego z rozwojem Urządzenia Okulistycznego zostały przedstawione w raporcie bieżącym EBI nr 26/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.). Emitent szacuje, że w przypadku otrzymania przez Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. dotacji ze środków europejskich oraz krajowych na zakładanym poziomie, w związku z zawarciem ww. umowy inwestycyjnej z Inwestorem, Grupa Kapitałowa Emitenta nie będzie potrzebować dodatkowego kapitału na rozwój działalności w zakresie związanym z opracowaniem i komercjalizacją technologii iniekcji ?do oka? w Europie i na świecie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr
3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vhfd1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vhfd1

Podziel się opinią

Share
d2vhfd1
d2vhfd1