Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524
espi

EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - INFORMACJA O ZMIANIE DATY PUBLIKACJI ROCZNEGO RAPORTU JEDNOSTKOW ...

EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - INFORMACJA O ZMIANIE DATY PUBLIKACJI ROCZNEGO RAPORTU JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2014 ROK (9/2015)
Share
dj9h524
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Temat
INFORMACJA O ZMIANIE DATY PUBLIKACJI ROCZNEGO RAPORTU JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2014 ROK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaną w dniu 27 stycznia 2015 roku w raporcie bieżącym nr 4/2015 oraz w dniu 27 lutego 2015 roku w raporcie bieżącym nr 8/2015, informacją o terminach publikacji przez Empik Media & Fashion S.A. (?Spółka?) raportów okresowych w 2015 roku, Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014, które zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2015 roku (czwartek). Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524