Trwa ładowanie...
d3ip50x
d3ip50x
espi

ENEA - Rezygnacja osoby nadzorującej (12/2013)

ENEA - Rezygnacja osoby nadzorującej (12/2013)
Share
d3ip50x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku Pan Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Rezygnacja z pełnienia ww. funkcji złożona została z dniem 24 kwietnia 2013 roku. Pan Graham Wood w oświadczeniu o rezygnacji nie podał powodów swojej decyzji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No.: 12/2013 Date of preparation: 27.03.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Resignation of a supervising person Content of report: Acting pursuant to § 5 item 1(21) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information [...] the Management Board of ENEA S.A. announces that on 27 March 2013 Mr. Graham Wood has tendered his resignation from the position of the Member of the Supervisory Board of ENEA S.A. The resignation from the aforementioned position has been tendered with effect from 24 April 2013. In his resignation statement Mr. Graham Wood has not given the reasons of his decision.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/061 884 5300 +48/061 884 5955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)
d3ip50x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski
2013-03-27 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ip50x

Podziel się opinią

Share
d3ip50x
d3ip50x