Trwa ładowanie...
d21byb6

ENERGOPLD - Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Energomontaż-Południe S.A. w roku 20...

ENERGOPLD - Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Energomontaż-Południe S.A. w roku 2012 (6/2012)

Share
d21byb6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Energomontaż-Południe S.A. w roku 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie) Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: IV kwartał 2011 - 29.02.2012 I kwartał 2012 - 15.05.2012 III kwartał 2012 - 14.11.2012 Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. - 31.08.2012 Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2011 - 30.04.2012 Skonsolidowany raport roczny za 2011 - 30.04.2012 Emitent informuje, iż działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje od zamiaru publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2012 r. kontynuować będzie przekazywanie rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu
półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 6/2012Date: 31 January 2012Short name of the issuer: ENERGOPLDLegal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Offerings - current and periodic informationSubject: Schedule for the publication of periodic reports by Energomontaż-Południe S.A. in 2012Acting pursuant to Article 103 par. 1 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information [...] of 19 February 2009 (the Regulation), the management board of Energomontaż-Południe S.A. (the Issuer) announces the dates on which periodic reports will be made available to the public in 2012.Expanded consolidated quarterly reports:Q4 2011 - 29.02.2012Q1 2012 - 15.05.2012Q3 2012 - 14.11.2012Expanded consolidated report for the first half of 2012 - 31.08.2012Annual reports:Non-consolidated annual report for 2011 - 30.04.2012Consolidated annual report for 2011 - 30.04.2012The Issuer announces that, acting on the basis of Article 101 par. 2 of the Regulation, it has decided not to publish a periodic report for the
second quarter of 2012.At the same time, the Issuer announces that in 2012 it will continue to publish expanded consolidated quarterly reports containing quarterly financial information as referred to in Article 83 par. 1 of the Regulation, as well as an expanded consolidated half-yearly report, containing short-form half-yearly financial statements as referred to in Article 83 par. 3 of the Regulation. | |

d21byb6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21byb6

Podziel się opinią

Share
d21byb6
d21byb6