Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

ENERGOPLD - Otrzymanie warunkowego zlecenia na wykonanie prac na terminalu LNG w Świnoujściu (13/...

ENERGOPLD - Otrzymanie warunkowego zlecenia na wykonanie prac na terminalu LNG w Świnoujściu (13/2012)
Share
d2bif8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Otrzymanie warunkowego zlecenia na wykonanie prac na terminalu LNG w Świnoujściu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku przyjął do realizacji zlecenie od Konsorcjum firm Saipem, Techint, PBG (Konsorcjum, Zleceniodawca). Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przez Emitenta prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu. Wartość zlecenia wynosi 61 mln zł. Termin realizacji przypada na okres od czerwca 2012 r. do końca listopada 2013 r. Warunkiem wejścia w życie ww. zlecenia jest brak ewentualnego protestu ze strony klienta - Polskie LNG S.A. W ślad za Zleceniem zawarta zostanie umowa końcowa regulująca wszelkie aspekty wymagane dla jego realizacji. O spełnieniu się lub nie ww. warunku, jak również o zawarciu umowy końcowej Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPLD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-951 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 15
(ulica) (numer)
(032) 200-82 37 (032) 258 65 22
(telefon) (fax)
info@energomontaz.pl www.energomontaz.pl
(e-mail) (www)
634-013-54-81 270649263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a