Trwa ładowanie...
d1xty1r

ENERGOPLD - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w d...

ENERGOPLD - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 20.12.2010 r. (60/2010)

Share
d1xty1r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 20.12.2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka)
przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 grudnia 2010 roku, jak również treść załącznika do uchwały nr 3w sprawie połączenia Energomontaż?Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Sp. z o.o. (Plan połączenia).Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego zaplanowanego punktu porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwałypowziętedo_przerwy.pdf | Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do momentu ogłoszenia przerwy | | | | | | | | | |
| | Plan Połączenia.pdf | Plan połączenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda
2010-12-21 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xty1r

Podziel się opinią

Share
d1xty1r
d1xty1r