Trwa ładowanie...
d2l6lna
espi
17-11-2010 11:22

ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (75/2010)

ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (75/2010)

d2l6lna
d2l6lna
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL
Temat
Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2010 roku wpłynęła do Spółki z Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu ("Zamawiający") informacja przesłana na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dotycząca wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorsjum firm w składzie:1. "Energopol-Południe" S.A.?Lider Konsorcjum2. Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.?Partner Konsorcjumna wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu". Oferta powyższa została wybrana w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Cena ofertowa brutto wynosi: 7.500.924,62 PLN.Planowany termin zakończenia robót: 05.11.2011 r.O zawarciu umowy na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2010-11-17 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6lna
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2l6lna