Trwa ładowanie...
d2dbyiu
espi

ENERGOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 7 stycz...

ENERGOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 7 stycznia 2013 roku (3/2013)

Share
d2dbyiu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 7 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku ("NWZA"): 1. Zbigniew Jakubas - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 1.202.970 głosów, co stanowiło 35,10% głosów na NWZA i stanowi 13,23% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2. Multico Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 673.590 głosów, co stanowiło 19,65% głosów na NWZA i stanowi 7,41% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3. ALTUS TFI S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 420.872 głosów, co stanowiło 12,28% głosów na NWZA i stanowi 4,63% udziału w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 4. Wartico Invest Sp. z o.o. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 409.109 głosów, co stanowiło 11,94% głosów na NWZA i stanowi 4,50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 5. Energopol ? Warszawa S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 364.219 głosów, co stanowiło 10,63% głosów na NWZA i stanowi 4,01% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 6. Energopol ? Trade S.A. - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na NWZA wyniosła 233.605 głosów, co stanowiło 6,82% głosów na NWZA i stanowi 2,57% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 stycznia 2013 roku reprezentowanych było łącznie 3.427.131 akcji z ogólnej ich liczby 9.090.000 szt. akcji w Spółce, dających łącznie 3.427.131 głosów na tym
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 9.090.000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2013-01-07 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu