Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

ENERGOPOL - Zawarcie znaczących umów i aneksów do znaczących umów (4/2012)

ENERGOPOL - Zawarcie znaczących umów i aneksów do znaczących umów (4/2012)

Share
d3t6wtm

| | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ENERGOPOL | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczących umów i aneksów do znaczących umów | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku wpłynęła do Spółki Umowa o udzielenie gwarancji oraz trzy Umowy jako zabezpieczenie ww. gwarancji w postaci przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 Prawa bankowego zawarte przez Spółkę z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w dniu 29 grudnia 2011 roku. Przedmiotowe umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej zostały zawarte jako konsekwencja wypełnienia zobowiązania przedłożenia gwarancji bankowej dla zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" (Raport bieżący nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku). Łączna wartość zawartych umów wynosi 18.045.000 PLN i spełnia kryterium znaczącej umowy. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na czas nieokreślony przy czym wygasają w terminie wygaśnięcia przedmiotowej gwarancji (termin ważności gwarancji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku). Jednocześnie w dniu 18 stycznia 2012 roku Spółka zawarła aneksy
do powyższych umów, w których zmniejszeniu uległa wysokość Przedmiotu Przewłaszczenia do kwoty łącznej 15.160.000 PLN, a termin ważności gwarancji wydłużony został do dnia 30 grudnia 2018 roku. Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2012-01-19 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm