Trwa ładowanie...
d1xg09l

EPIGON S.A. - przekazanie znacznego pakietu akcji (1/2012)

EPIGON S.A. - przekazanie znacznego pakietu akcji (1/2012)

Share
d1xg09l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
przekazanie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EPIGON SA z siedzibą w Gdyni niniejszym informuje, że wpłynęła do Spółki informacja akcjonariusza Mirosława Kłos o przekazaniu 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 6.000.001 do 66.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 600.000 (sześćset tysięcy) złotych do ISKOPOL HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz w liczbie 6.000.000 (sześć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 6.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych do SIMOTAN HOLDING LIMITED z siedzibą w Pafos (Cypr). W ten sposób pan Mirosław Kłos nie jest już akcjonariuszem EPIGON SA.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

| | | EPIGON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EPIGON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-036 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Sławomir Stochniałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l