Trwa ładowanie...
d4n24a6

Erbud ma warunkową umowę sprzedaży Budleksu za 45 mln zł

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Erbud uzgodnił umowę z Holdinvest 1, której przedmiotem jest zbycie 100% akcji zależnej spółki deweloperskiej Budlex za 45 mln zł. Wcześniej Erbud odkupi od mniejszościowego akcjonariusza 10,04% akcji Budlex za 4,5 mln zł. Decyzja o znalezieniu nowego właściciela dla Budleksu podyktowana jest zamiarem koncentracji na podstawowej działalności, podał Erbud.

Share
d4n24a6

W wyniku transakcji w ujęciu księgowym zostanie ujawniona strata w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w wysokości 24,5 mln zł, ale transakcja nie wpłynie na wysokość zysku operacyjnego Grupy. Transakcja przyniesie równocześnie pozytywny cash flow w wysokości 47,5 mln zł i nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową, podał Erbud.

"Decyzja o znalezieniu nowego właściciela dla Budleksu to przede wszystkim efekt naszej decyzji o koncentracji na podstawowej działalności i wizji jej dynamicznego rozwoju w najbliższych latach. Mimo solidnej pozycji marki Budlex na kilku lokalnych rynkach, dostrzegaliśmy w ostatnich latach dużą, stopniowo rosnącą kapitałochłonność tej działalności. Istotne było również to, że deweloperzy pracują z klientami indywidualnymi, a nasza Grupa działa na rynku business to business. Pod uwagę wzięliśmy także naszą wizję rozwoju, zakładającą ekspansję zagraniczną, w przeciwieństwie do Budleksu, który aspiruje do działania przede wszystkim na lokalnych rynkach" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Na ostateczną wartość transakcji, która musi zostać potwierdzona umownie, złoży się 45 mln zł zapłaty za akcje, 17 mln zł wypłacone w postaci dywidendy, a z drugiej strony odkupienie przez Erbud S.A. od Grupy Budlex za ok. 10 mln zł nieruchomości w Toruniu, gdzie znajdują się biura Centrum Usług Wspólnych działającego w ramach struktury emitenta; biura oddziału Toruń Erbud S.A. oraz biura spółek zależnych od emitenta - Erbud International Sp. z o.o.; PBDI S.A.; Erbud Industry Sp. z o.o.; Erbud Contruction Sp. z o.o., a także cena za odkupienie pakietu akcji Budlex-u od dotychczasowych akcjonariuszy mniejszościowych, podano również.

d4n24a6

Na mocy umowy z nowym właścicielem Budleksu, toruńska spółka będzie kontynuować swoją działalność deweloperską. Strony transakcji przewidują kooperację pomiędzy spółkami w przyszłości, podkreślono.

"Starannie przygotowaliśmy się do projektu dezinwestycji w sektorze deweloperskim. W wyniku rozmów i negocjacji udało się pozyskać wycenę w wysokości 62 milionów, a po potrąceniu wartość nieruchomości które odkupimy - ok. 47,5 mln zł cashflow. Biorąc pod uwagę fakt, że Budlex był kupiony w trakcie tzw. hossy w 2007 r. pozyskana kwota będzie niższa niż wartość spółki Budlex zapisana w księgach Erbudu, jednak najważniejsze w tej transakcji jest pozyskanie kilkudziesięciu milionów gotówki. Będzie ona kluczowym impulsem dla wzrostu wartości naszej Grupy w najbliższych kilku latach, newralgicznym okresie dla rozwoju rynku usług budowlanych i usług dla przemysłu Polsce i w kilku europejskich krajach, które uważnie obserwujemy, a na których chcemy odegrać istotną rolę" - wyjaśnił także Grzeszczak.

Obecnie Erbud analizuje rynek pod kątem możliwości realizacji akwizycji w kluczowych dla swojej działalności segmentach. Spółka nie wyklucza, że środki finansowe zostaną wykorzystane w części na zakup wybranych podmiotów, zwłaszcza tych, które są wyspecjalizowane w najbardziej atrakcyjnych dla Grupy sektorach i branżach, wskazano także.

Warunkiem zamknięcia transakcji będzie udzielenie zgody rady nadzorczej emitenta na przeprowadzenie transakcji zgodnie z warunkami handlowymi uzgodnionymi w umowie oraz zgoda UOKiK na przeprowadzenie transakcji.

d4n24a6

Na dzień zakończenia negocjacji wartość 89,96% akcji Budlex w księgach Erbuu wynosi 73 574 883,48 zł. Po zakupie akcji od akcjonariusza mniejszościowego wartość akcji w księgach wzrośnie do 78 074 883,48 zł.

"Księgowo, transakcja zbycia akcji Budlex, po uwzględnieniu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Budlex na rzecz emitenta oraz tarczy podatkowej, będzie miała negatywny wpływ na zysk netto, odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu emitenta w wysokości około 10 mln zł natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu około 24,5 mln zł. Transakcja przyniesie pozytywny cash flow w wysokości 47,5 mln zł" - podsumowano.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d4n24a6

Podziel się opinią

Share
d4n24a6
d4n24a6