Trwa ładowanie...
d89ax3d

ERBUD S.A. - Informacja o rozstrzygnięciu sporu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospoda...

ERBUD S.A. - Informacja o rozstrzygnięciu sporu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę pomiędzy Emitentem a Angel City Sp. z .o.o. (82/2010)

Share
d89ax3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozstrzygnięciu sporu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę pomiędzy Emitentem a Angel City Sp. z .o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu wczorajszym do reprezentanta Emitenta?Kancelarii Radcowskiej wpłynął wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie powództwa Erbud S.A. przeciwko Angel City Sp. z o.o.W dniu 9 listopada 2009 roku, Emitent złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pozew o zapłatę przeciwko wierzycielowi?Angel City Sp. z o.o. w Krakowie w wysokości: 10.965.324,57 zł, na która to kwotę składa się należność główna w wysokości: 9.973.297,28 zł oraz odsetki za zwłokę. Spór dotyczy płatności przy projekcie budowy mieszkań w Krakowie realizowanego na zlecenie Angel City sp. z o.o. (Inwestor) przez Erbud SA. Sąd Arbitrażowy uwzględnił powództwo Erbud S.A. w kwocie 10,4 mln zł. Sąd zdecydował o potrąceniu kar umownych wynikających z umowy pomiędzy Inwestorem i Emitentem na rzecz Angel City . W wyniku rozliczenia Sąd Arbitrażowy zasądził na rzecz Emitenta kwotę 2.111.473,85 zł z odsetkami liczonymi od dnia 9 listopada 2009 roku oraz kwotę 40.000,00 zł tytułem
kosztów zastępstwa procesowego.Od wyroku zgłosił zdanie odrębne jeden z trzech arbitrów, wskazując w nim nie tylko błędność rozstrzygnięcia, ale także naruszenie procedury poprzez wydanie wyroku z pominięciem narady i możliwości zajęcia stanowiska co do proponowanego wyroku przez tego arbitra.Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności emitent złoży skargę od tego wyroku do sądu powszechnego, w trybie art. 1205 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Dariusz GrzeszczakJózef Zubelewicz Członek ZarząduCzłonek Zarządu Dariusz GrzeszczakJózef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d