Trwa ładowanie...
d4iu4z3
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na budowę wielopoziomowych przejazdów kolejowych. (78/2010)

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na budowę wielopoziomowych przejazdów kolejowych. (78/2010)
Share
d4iu4z3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na budowę wielopoziomowych przejazdów kolejowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku Emitent podpisał kontrakt na wykonanie robót budowlanych przy budowie nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, obejmujących wiadukt kolejowy w km 74,417 wraz z drogą objazdową w związku z likwidacją przejazdu w km 73,031; przejście podziemne w km 75,713; wiadukt drogowy w km 76,294 wraz z drogą objazdową od km 74,417 do km 76,294 w związku z likwidacją przejazdów w km 75,150 i w km 75,722; wiadukt kolejowy w km 77,400 - przetarg 2C realizowane w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa?Gdynia - obszar LCS Ciechanów" prowadzonego w ramach projektu POLiŚ Nr 7.1-1.1.Wartość kontraktu brutto: 54.602.109,4 złWartość kontraktu netto?44.755.827,38 złRoboty maja być zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia.Kontrakt przewiduje następujące poziomy kar:a. 0,05 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień opóźnieniab. kary za przekroczenie czasu zamknięć torowych wg not przedłożonych przez
przewoźnikówMaksymalna kwota odszkodowań umownych 10 % całkowitej ceny brutto.Wykonawca udzieli w związku z realizacja kontraktu następujących gwarancji:Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 2 730 105,47 PLN do27 sierpnia 2012 w dniu 28 sierpnia 2012 r. redukcja do kwoty 819 031,64 do 19 września 2013 r.Emitent zrealizuje umowę w ramach konsorcjum, gdzie podział robót ustalono w następujących proporcjach:- Erbud S.A.?59% - 26.405,938,15 zł netto- Polwar S.A.?41% - 18.349.889,23 zł nettoJest to piąta umowa podpisana przez oddział inżynieryjno - drogowy Erbud S.A. w zakresie budowy infrastruktury. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d4iu4z3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Dariusz GrzeszczakJózef Zubelewicz Członek ZarząduCzłonek Zarządu Dariusz GrzeszczakJózef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iu4z3

Podziel się opinią

Share
d4iu4z3
d4iu4z3