Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa osiedla Skoroszewska I etap ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa osiedla Skoroszewska I etap budynek 1,2 (34/2011)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa osiedla Skoroszewska I etap budynek 1,2
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. informuje, że w dniu 19.07.2011 zawarł znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej opisanych warunkach: 1. Inwestor: RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 53/120, 00-697 Warszawa; 2. Wartość kontraktu: 30 200 000 PLN plus należny podatek VAT; 3. Przedmiot kontraktu: Osiedle Skoroszewska Etap I Budynek nr 1 i 2 wraz z garażem podziemnym przy ul. Skoroszewskiej w Warszawie; 4. Terminy realizacji: 24 miesiące od dnia przekazania placu budowy, przewidywany termin rozpoczęcia prac ? sierpień 2011, przewidywany termin zakończenia prac ? sierpień 2013; 6. Kary umowne: łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Przewidywane przeroby: 2011 ? 5 000 000 2012 ? 15 000 000 2013 ? 10 200 000

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 548-70-00 022 548-70-20
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Dariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at