Trwa ładowanie...
dp2yfgo

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę Marketu budowlanego typu ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę Marketu budowlanego typu Dom i Ogród? wartość: : 31 382 tys. PLN (55/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - na budowę Marketu budowlanego typu Dom i Ogród? wartość: : 31 382 tys. PLN | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 września 2015 roku Emitent podpisał umowę na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach: LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU 1 Data zawarcia kontraktu 02.09.2015 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, kod pocztowy 03-734 3 Wartość kontraktu 31 382 000 PLN netto 4 Przedmiot kontraktu Market budowlany typu Dom i Ogród przy ul. Granicznej we Wrocławiu dla Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. 5 Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław, ul. Graniczna 6 Terminy realizacji 04.09.2015-29.04.2016 7 Warunki płatności termin płatności - 21 dni od dnia otrzymania przez inwestora prawidłowej faktury. Rozliczenie miesięczne wg procentowego zaawansowania robót 8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja dobrego wykonania i zwrotu zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 10% wynagrodzenia
brutto na okres 3 lat, która ulegnie zmniejszeniu do wartości 5% na pozostałe 2 lata obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) 11 Kary Kary umowne za opóźnienie nie przekroczą 10% wynagrodzenia, kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to 15% wartości wynagrodzenia Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowe kryterium: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
22 548-70-00
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo