Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (19/2015)

ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (19/2015)
Share
dxxv7r1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, iż realizując Program odkupu akcji własnych ERG S.A. w celu odsprzedaży na podstawie uchwały nr 3 NWZ ERG z dnia 7 września 2011 r., zmienionej uchwałą nr 21 ZWZ ERG S.A. z dnia 15 maja 2014 roku (dalej: program), w dniu 13 kwietnia 2015 r., podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła łącznie 299 akcji własnych po średniej cenie 17,98 zł za jedną akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 złotych. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,035 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 299 głosów, co stanowi 0,035 % ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia cena zakupionych akcji w ramach realizacji programu wynosi 22,78 zł. W ramach realizacji powyższego programu Spółka posiada 9.686 akcji własnych, stanowiących 1,1183 % kapitału zakładowego i dających 9.686 głosów (1,1183 %). Po dokonaniu powyższej transakcji spółka ERG S.A. posiada łącznie 60.888 akcji własnych, stanowiących 7,03 % kapitału zakładowego i dających 60.888
głosów (7,03 %) na WZA. Średnia cena zakupionych wszystkich akcji wynosi 20,59 zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r., nr 209, poz. 1744) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)
dxxv7r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Robert Groborz Prezes Zarządu
2015-04-13 Grzegorz Tajak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1