Trwa ładowanie...
d4csj8w

ERG - Zawarcie umowy znaczącej (4/2013)

ERG - Zawarcie umowy znaczącej (4/2013)

Share
d4csj8w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuję, że w dniu 7 lutego pozyskał informację o otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy ramowej, zawartej pomiędzy Emitentem a firmą Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, przedmiotem której jest dostawa folii polietylenowej na warunkach określonych w umowie. Umowa została zawarta na czas określony do 31 października 2013 roku. Postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach. Szacunkowa wartość umowy to około 5 000 000 złotych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych ERG S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | ERG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 264 02 81 | | 032 262 32 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zts@erg.com.pl | | www.erg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-00-11-681 | | 272242844 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Marcin Agacki Prezes Zarzadu
2013-02-07 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w