Trwa ładowanie...
d1pvmky
d1pvmky
espi

ERG - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 (22/2011)

ERG - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 (22/2011)
Share
d1pvmky
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I połrocze 2011 roku. Raport zostanie przekazany w dniu 30 sierpnia 2011 roku. Poprzedni termin, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 2/2011 to 23 sierpnia 2011, Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Marcin Agacki Prezes Zarządu
2011-07-21 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pvmky

Podziel się opinią

Share
d1pvmky
d1pvmky