Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia. (6/2014)

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia. (6/2014)
Share
d2tdtod
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS - EUROFILMS S.A.
Temat
Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że w firmie ExxonMobil Chemical Belgium z siedzibą w Antwerpii (Belgia), zostało złożone kolejne zamówienie na dostawę surowca podstawowego LLDPE. Złożone zamówienie jest zgodne z uzgodnionymi warunkami współpracy, tj. procedurą realizacji zamówień na rok 2014, limitami zakupów oraz warunkami płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie ww. uzgodnień realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca. Łączna wartość dostaw i zamówień na surowiec, złożonych w ExxonMobil w 2014 roku wyniosła 23,8 mln zł. Szacuje się, że łączne obroty handlowe w 2014 roku wyniosą co najmniej 25 mln EURO. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych ERGIS-EUROFILMS S.A. Podstawa prawna; RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2014-03-12 Jan Polaczek Wicprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod