Trwa ładowanie...
dnu95sr

Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Ergis miał wstępnie 163,4 mln zł sprzedaży i 36,7 mln zł straty netto w IV kw.2015 r., podała spółka.

Share
dnu95sr

Zysk operacyjny wyniósł w ostatnich 3 miesiącach 2015 r. 2,7 mln zł, EBITDA 8,9 mln zł, wynik brutto: -44,8 mln zł, a zadłużenie 127,1 mln zł.

"Przedstawione powyżej ujemne wartości wypracowanego zysku brutto i netto są wynikiem odpisów aktualizacyjnych, dokonanych w związku z rozpoczętą fuzją dwu spółek niemieckich z Grupy Ergis, tj. MKF-Ergis GmbH oraz Schimanski-Ergis GmbH. Zarząd emitenta podjął decyzję o dokonaniu jednorazowego odpisu wartości firmy (goodwill), powstałej w 2007 roku w rezultacie zakupu udziałów w spółkach niemieckich. Kwota odpisu w wysokości 45 832 497 zł zostanie zaksięgowana w pozycji 'koszty finansowe' w rachunkach wyników Ergis SA i Lonni oraz Grupy Ergis" - wyjaśniono w komunikacie.

Dodatkowo zarząd zawiązał rezerwę w wysokości 4 037 732 zł w "kosztach finansowych" Ergis S.A. na aktualizację wartości aktywa finansowego związanego z objęciem udziałów w spółkach niemieckich przez spółkę zależną Emitenta (Lonni) - operacja ta nie ma wpływu na skonsolidowany zysk brutto i netto.

Wspomniane korekty spowodowały obniżenie wstępnego zysku netto Ergis S.A. o 38 390 172 zł, a zysku netto Grupy o 37 124 323 zł. Są to operacje wyłącznie o charakterze księgowym i nie skutkują przepływami pieniężnymi, podano również.

dnu95sr

Wstępne wyniki całego 2015 r. kształtują się następująco:

Przychody ze sprzedaży 674 839 216 zł (wzrost o 1,1% r/r)
Zysk operacyjny 31 095 359 zł (spadek o 0,1%)
EBITDA 55 454 708 zł (wzrost o 4,3%)
Zysk brutto 27 817 097 zł (-18 015 400 zł z odpisami, spadek o 174,7%)
Zysk netto 22 250 834 (-14 873 488 zł z odpisami, spadek o 177,9%)
Zadłużenie odsetkowe 127 099 750 zł (spadek o 2,2%)

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 11 lutego 2016 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)

dnu95sr

Podziel się opinią

Share
dnu95sr
dnu95sr