Trwa ładowanie...
d1qxfdz
espi

ES-SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2013

ES-SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1qxfdz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży 161 268 163 825 38 297 39 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 367 4 356 325 1 044
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 782 4 992 423 1 196
Zysk (strata) netto okresu 1 177 3 867 280 927
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 177 3 867 280 927
Zysk (strata) na akcję (PLN/ EUR) 0,03 0,09 0,01 0,02
Zysk (strata) na akcję (PLN/ EUR) 0,09 0,09 0,01 0,02
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 743 6 725 1 126 1 611
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 346 -1 952 -320 -468
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 143 -4 286 -509 -1 027
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 254 487 298 117
Bilans
Aktywa 171 096 170 900 41 256 41 803
Zobowiązania długoterminowe 656 618 158 151
Zobowiązania krótkoterminowe 32 447 31 323 7 824 7 662
Kapitał własny 137 993 138 959 33 274 33 990
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 137 993 138 959 33 274 33 990
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_Sprawozdanie zarzadu ES 2013_v1.pdf Jednostkowy raport roczny 2013
02_Aneks 1 do SA_v1.pdf Jednostkowy raport roczny 2013 - aneks 1 - sprawozdania finansowe
03opiniaraportES-SYSTEMSA.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta - aneks 2
04_Raport o stosowaniu Dobrych Praktyk w roku 2013.pdf Jednostkowy raport roczny 2013- aneks 3 - raport o dobrych praktykach

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1qxfdz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-13 | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 6563633 | | 012 6563111 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa. Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań NIP 778-14-76-013, (nr upr. 3654) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Bogusław Pilszczek Prezes Zaerządu
2014-03-13 Mikołaj Wierzbicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Mirosław Butryn Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Teresa Wierzbicka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1qxfdz

Podziel się opinią

Share
d1qxfdz
d1qxfdz