Trwa ładowanie...
d10ia8k

ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d10ia8k
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży 166 419 169 323 39 520 40 570
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 679 5 596 1 111 1 341
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 995 6 119 1 186 1 466
Zysk (strata) netto okresu 4 458 4 318 1 059 1 035
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 397 4 278 1 044 1 025
Zysk (strata) na akcję (PLN/ EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02
Zysk (strata) na akcję (PLN/ EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 813 8 053 3 280 1 930
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 749 -3 646 -1 128 -874
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 144 -4 388 -509 -1 051
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 920 19 1 643 5
Bilans
Aktywa 188 255 190 310 45 393 46 551
Zobowiązania długoterminowe 9 402 9 340 2 267 2 285
Zobowiązania krótkoterminowe 27 418 31 827 6 611 7 785
Kapitał własny 151 435 149 143 36 515 36 481
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 151 095 148 858 36 433 36 412
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_Raport roczny ES GK 2013_v1.pdf Skonsolidowany raport roczny 2013
02_Aneks 1 do ES GK.pdf Skonsolidowany raport roczny 2013 - aneks 1 - sprawozdania finansowe
03opiniaraport_ES-SYSTEM.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta - aneks 2
04_Raport o stosowaniu Dobrych Praktyk w roku 2013.pdf Skonsolidowany raport roczny 2013 - aneks 3 - raport o dobrych praktykach

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10ia8k

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-13 | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 6563633 | | 012 6563111 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa. Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań NIP 778-14-76-013, (nr upr. 3654) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Bogusław Pilszczek Prezes Zarządu
2014-03-13 Mikołaj Wierzbicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Mirosław Butryn Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Teresa Wierzbicka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d10ia8k

Podziel się opinią

Share
d10ia8k
d10ia8k