Trwa ładowanie...
d12dv06

ESOTIQ & HENDERSON - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)

ESOTIQ & HENDERSON - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)

Share
d12dv06

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ESOTIQ & HENDERSON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od akcjonariusza Spółki - Pana Jana Szlązaka (Zawiadamiający) zawiadomienie, złożone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie przysługującego Zawiadamiającemu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta do poziomu 0,00 %. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 23 marca 2015 roku w efekcie pozagiełdowej sprzedaży łącznie 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Sprzedane akcje stanowią łącznie 12,12% w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do wykonywania 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed realizacją powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 214.107 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiących 12,12% kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniających do 214.107 głosów, stanowiących 7,74% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższej transakcjach Zawiadamiający nie posiada akcji Emitenta i głosów na walnym zgromadzeniu. Zawiadamiający oświadczył ponadto, że podmioty zależne od niego nie posiadają akcji Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12dv06

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESOTIQ & HENDERSON SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESOTIQ & HENDERSON | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-298 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szybowcowa | | 8A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06