Trwa ładowanie...
d69ydvk
d69ydvk
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwy...

ESOTIQ & HENDERSON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r. (10/2014)
Share
d69ydvk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w dniu 14 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("NWZ Spółki"), które odbyło się w dniu14 kwietnia 2014 roku, dysponowali 1.990.000 głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 14 kwietnia 2014 r. byli Dictador Global Limited posiadający 1.770.000 głosów, co stanowiło 88,94% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 64,27% ogólnej liczby głosów oraz Adam Skrzypek posiadający 200.000 głosów, co stanowiło 10,05% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 7,26% ogólnej liczby głosów.?Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wynosi 1.754.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 2.754.000.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d69ydvk

Podziel się opinią

Share
d69ydvk
d69ydvk